Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Vrije Tijd / Cultuur / Cultuurraad

Cultuurraad

Wat

Samenstelling 

Huishoudelijk reglement

Activiteiten

Wat

De cultuurraad van As, ook wel Curas genoemd, is een gemeentelijke adviesraad.  Deze raad groepeert verschillende Asserse culturele verenigingen en heeft een adviserende functie naar het gemeentebeleid over culturele aangelegenheden.Naast de actieve ondersteuning van de leden kan de culturele raad ook eigen initiatieven ontwikkelen.

Samenstelling

 De cultuurraad is samengesteld uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. Het dagelijks bestuur vergadert tweemaandelijks en bestaat uit een vertegenwoordiging van alle aangesloten culturele groepen. In de algemene vergadering zetelt een afgevaardigde van elke aangesloten culturele vereniging en komt minstens twee keer per jaar samen. Bovendien zijn er binnen de cultuurraad verschillende culturele werkgroepen actief zoals bijvoorbeeld de werkgroep beeldenroute, de werkgroep molenfeesten, de werkgroep FantAStival, de werkgroep subsidies... waarbij er telkens ook deskundigen zijn aangesloten.

De schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator zetelen eveneens in beide vergaderingen, weliswaar zonder stemrecht.

Samenstelling dagelijks bestuur cultuurraad

Stemgerechtigde leden

 

 

Paula Robie

Voorzitter

 

Deskundige

Gerard Sourbron

Ondervoorzitter

 

Kolenspoor vzw

Jean Dexters

Penningmeester

 

Wijkcomité Zevenhuizen vzw

Madeleine Baens

Controleur der kas

 

OKRA

Staf Winters

 

Sint-Aldegondiskring vzw

Martin Hoeven

 

Veldeke As-Niel

Mia Geebelen

 

KVLV

Marie-Paule Mardaga 

 

Kunstkring Sint-Aldegondis 

Anja Moors

 

Schutterij Sint-Sebastiaan

Niet-stemgerechtigde leden

 

 

Kathleen De Cleene

 

Schepen

Veerle Vangompel

 

Cultuurbeleidscoördinator

Secretaris

 

Nieuwe verenigingen of organisaties kunnen zich kenbaar maken op de cultuurdienst, waar het secretariaat van de cultuurraad is gevestigd.

Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke cultuurraad As werd vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2003 en aangepast in zitting van 12 oktober 2006 en 18 april 2013.

Subsidiereglementen

Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad komen in aanmerking voor verschillende vormen van subsidiëring:

- Subsidie voor hun culturele jaarwerking. Meer info hierover vind je in het toelagereglement.

- Subsidiereglement jeugd-en jongerenwerking

- Projectsubsidiereglement

Activiteiten

Curas is de drijvende kracht achter de organisatie van het Minisymposium, waarin kinderen de kans krijgen om actief bezig te zijn met kunst, en de molenfeesten. Daarnaast werkt de cultuurraad ook mee aan FantAStival en Dagje As.

 

Cultuurdienst

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 17

F  089 39 10 01

E cultuur@as.be

› meer info